Załóż bezpłatne konto


Reklamacje

Wszelkie reklamacje powinny byc składane w formie pisemnej i przesyłane w formie skanu na adres mailowy pomoc@allinkurier.pl. Prawidłowo złozona reklamacja powinna zawierać:

  • pismo zawierające opis zdarzenia oraz wskazanie roszczeń
  • etykieta przewozowa
  • protokół uszkodzenia towaru spisany przez kuriera w trakcie dostawy
  • zdjęcia uszkodzonego towaru
  • rachunek poświadczający rzeczywista wartość towaru